Touch n´Go - kundundersökningar

Marknadens effektivaste metod för att mäta kundnöjdhet. Touch n' Go fungerar som liknande produkter på marknaden, såsom Happy or not, men har mer avancerad funktionalitet.

Offertförfrågan

Med Touch n’ Go visar ni era kunder att de är viktiga och att ni bryr er om vad de tycker. Kunderna besvarar en enkel fråga på en pekskärm om sin upplevelse direkt vid besökstillfället. Ni bestämmer hur många frågor enkäten ska bestå av men varje kund besvarar endast en fråga. Snabbt och enkelt för kunderna med höga svarsfrekvenser som följd.

Resultaten får ni via en webbsida i realtid. Där kan ni följa resultaten över tid, skapa rapporter bland annat PDF och Excel. Att få kontinuerlig feedback hjälper personalen med kundarbetet och garanterar att kvalitet och service motsvarar uppsatta mål.

Touch n’ Go används också för att följa upp implementeringen av specifika kundåtgärder, kampanjer etc. samt säkerställa att åtgärderna ger resultat.

Fördelar med Touch n´Go

 • › Mäter kundupplevelsen vid besöket
 • › Mäter kundupplevelsen kontinuerligt
 • › Resultat i realtid via www
 • › Kontinuerlig feedback från era kunder
 • › Underlag för jämförelser mellan enheter
 • › Upptäcker problem i tid
 • › Enkelt att komma igång
 • › Marknadens mest flexibla system
 • › Enkelt och snabbt för kunderna att svara
 • › Visar kunderna att de är viktiga
 • › Kan följa upp missnöjessvar med följdfrågor
 • › Frågor kan villkoras beroende av svar
 • › Enkelt att ändra/lägga till frågor
 • › Frågor kan slumpas fram från frågebank
 • › Enkelt att flytta mellan olika enheter
 • › Fråga och svar direkt på skärmen garanterar att det inte blir fel i redovisningen (jmf system där frågan skrivs på en skylt)

Några frågor

Jag hjälper gärna till att svara på frågor eller hjälpa er välja rätt produkt.

Andra produkter

Vi har produkter för alla branscher och företag