Produkter för gallerior och butik

Touch n´Go - kundundersökningar

Marknadens effektivaste metod för att mäta kundnöjdhet

Sign-In-A-Box

Digital skylt med inbyggd mediaspelare och mjukvara.

Rolig - Kalle Kunskap

Konceptet är framtaget för att stimulera barns nyfikenhet och lärande.

Levande golv

Annonsera, roa och informera med ett Interaktivt golv.

MovieBox

Låt gamla och nya klassiska filmfigurer underhålla barnen medan föräldrarna hittar rätt bland dina produkter.

Guideskärm

Vägled, informera och hjälp dina kunder.