Produkter för fastigheter

Touch n´Go - kundundersökningar

Marknadens effektivaste metod för att mäta kundnöjdhet

Levande golv

Annonsera, roa och informera med ett Interaktivt golv.

Guideskärm

Vägled, informera och hjälp dina kunder.

Sign-In-A-Box

Digital skylt med inbyggd mediaspelare och mjukvara.