Concept Solutions hjälper Nacka Kommun med Digital Informationsplats i Sickla Köpkvarter

Concept Solutions hjälper Nacka Kommun med Digital Informationsplats i Sickla Köpkvarter

Nacka växer och västra Sicklaön som gränsar till Stockholm utvecklas till en levande stad, Nacka stad. Nacka stad ska vara en nyskapande del av Stockholm med mångfald av arkitektur, uttryck och människor men också nära till natur och lugna platser. Till år 2030 kommer 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser att skapas och med förlängningen av den blå linjen får kommunen tre nya tunnelbanestationer.

Helena Joseph, projektledare/kommunikatör: ”När Nacka växer och många byggprojekt startar behöver vi nå ut till medborgarna och intresserade med mycket information. Ett sätt är att jobba med digital information på en plats där många rör sig. Vi har tillsammans med Concept Solutions skapat en ny informationsplats i Sickla köpkvarter. Det var viktigt för oss att jobba med ett företag som Concept Solutions som redan var etablerade på platsen och jobbade med liknande helhetslösningar. De kunde hjälpa oss att förverkliga kommunens digitala informationsplats.” Digital Informationsplats i Sickla Köpkvarter