Partners med FirstView

Concept Solutions blir partner till FirstView på den Nordiskamarknaden.

Concept Solutions har arbetat länge med Digital Signage men har saknatkompletta och färdig lösningar.

I och med sammarbetet med FirstView kommer Concept Solutions attkunna erbjuda ett flertal kompletta digital signage lösningar.